SŠ obchodní České Budějovice

SŠ obchodní České Budějovice

Husova tř. 1846/9
370 01 České Budějovice 3

Informace o instituci SŠ obchodní České Budějovice

Střední škola obchodní nabízí vzdělávání v denní i dálkové formě v oborech obchodník, obchodně podnikatelská činnost, prodavač, v nástavbovém studiu provoz obchodu, v denní formě v oboru cestovní ruch (i ve zkráceném 2letém studiu).

 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:

Formy vzdělávání:

Denní – 4letá

Dálková – 5letá

Večerní – 5letá

 

63- 41-M/01 -Ekonomika a podnikání

(ŠVP - Obchodně podnikatelská činnost)

(denní, dálková a večerní forma vzdělávání)

 

Absolventi získají střední vzdělání s maturitní zkouškou, jsou připraveni pro výkon povolání v nejrůznějších funkcích v oblasti obchodu, podnikání, ekonomiky a administrativy, nebo mohou pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole.

 

65-42-M/02 - Cestovní ruch

(denní forma vzdělávání - 4letá, zkrácené studium – 2leté je určeno absolventům středních škol – maturantům)

 

Absolventi tohoto oboru jsou schopni se uplatnit v nejrůznějších zařízení CR jako:

 

- pracovníci cestovní kanceláře, ubytovacího zařízení, rekreačního střediska

- pracovníci informačních turistických center v regionu

- organizační pracovníci v lázeňských zařízeních

- pracovníci recepcí

- organizační pracovníci firem poskytující přepravu rekreantů

- po absolvování praxe dle živnostenského zákona jako majitelé CK či

samostatní podnikatelé v oblasti poskytování rekreačních služeb

- úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné či vysoké

škole

 

66-41-L/01 Obchodník

(denní a dálková forma vzdělávání)

 

V průběhu studia jsou žáci seznamování s provozem obchodních organizací. Uplatnění v praxí je podobné jako u absolventů obchodně podnikatelské činnosti, včetně možnosti dalšího studia na vyšších odborných, nebo vysokých školách.

 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem:

 

66-51-H/01 Prodavač

(denní a dálková forma vzdělávání- 3letá, zkrácené studium – 1leté je určeno absolventům středních škol s výučním listem nebo maturitním vysvědčením) )

 

Uchazečům jsou nabízena tato zaměření:

 

- smíšené zboží (3leté a zkrácené studium)

- elektrotechnické zboží (pouze 3leté studium)

- textil, oděvy a obuv (pouze 3leté studium)

- drogistické zboží (pouze 3leté studium)

- nábytek a bytové zařízení (3leté a zkrácené studium)

 

Tento tříletý obor vzdělání orientuje vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu s cílem připravit je na povolání tak, aby po vykonání závěrečné zkoušky a získání středního vzdělání s výučním listem mohli samostatně a odpovědně pracovat ve všech typech provozních jednotek.

Výuka je rozdělena na teoretické vyučování (týden) a odborný výcvik (také týden). Úspěšným absolventům oboru prodavač je také umožněno doplnit si vzdělání zakončené maturitní zkouškou formou denního nebo dálkového nástavbového studia.

 

 

Absolventům oboru prodavač nabízíme střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech:

 

66-41-L/51 Obchodník

(ŠVP Provoz obchodu)

(denní nástavbová forma vzdělávání - 2letá,

dálková nástavbová forma vzdělávání - 3letá)

 

Studium zakončené maturitní zkouškou rozšiřuje a prohlubuje všeobecné vzdělání a odbornou přípravu umožňující vstup absolventů do všech druhů obchodních institucí. Absolventi jsou připraveni vykonávat organizační, provozní a obchodně provozní funkce obchodního charakteru, mohou se ucházet o studium na vyšších či vysokých školách.

Kde nás najdete?

Zobrazit